Werken met delen/Voice Dialogue

Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen dr. Hal stone en dr. Sidra Stone.

We bestaan uit vele ikken, ook wel bekend als: de vele zelven, delen van het zelf, sub-persoonlijkheden, complexen, multiple persoonlijkheid en energiepatronen.

Een aantal delen die ieder wellicht in zichzelf herkent: ‘de beschermer’, ‘de doordrammer’, ‘de criticus’, ‘de zorgzame’, ‘de perfectionist’, ‘de verantwoordelijke ik’ etc.

Door een dialoog aan te gaan met onze innerlijke stemmen ontstaat er een steeds groter inzicht in die zaken die ons drijven, hetgeen leidt tot een ruimer bewustzijn. Het is niet de bedoeling om de delen te veranderen, maar om ze een stem te geven en eens uit te laten praten.

We nodigen de verschillende ‘ikken’ uit om vrijuit te spreken, zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met kritische persoonlijkheden identificeert.

Eenmaal aan het woord blijken de ik-delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.