Regressie/Reïncarnatietherapie

Regressie betekent ‘terugval’. Het is het in beleving teruggaan naar vroegere bewustzijns-, denk- en gedragspatronen. Dit kan ook spontaan ontstaan. Bij het zien van een film kun je opnieuw een oud gevoel beleven doordat een situatie in de film je doet denken aan een moment waarbij je hetzelfde gevoel had. Ook muziek, een geur, of een bepaalde smaak kan ons in beleving terugbrengen naar het verleden. Therapeutisch gezien heeft regressietherapie het doel om oude, niet verwerkte situaties alsnog te verwerken en vastgezette emoties en overtuigingen los te laten.

Reïncarnatietherapie is een vorm van regressie waarbij men om de oorzaak van de klacht te vinden, verder teruggaat dan dit leven, dus in levens vóór dit leven. Het is niet belangrijk om in reïncarnatie te geloven, het gaat er om dat inzicht wordt verkregen door het ervaren van emoties, waarbij spontaan een situatie ontstaat. Het onderbewustzijn is hierin leidend en leidt, of soms gestuurd door de therapeut indien nodig, naar situaties die niet herkenbaar zijn in dit huidige leven.