Hypnotherapie

Bij Universa wordt hypnotherapie o.a. ingezet als hulpmiddel bij verwerkingsprocessen met lichamelijke en emotionele klachten, waarbij het doel is deze te verminderen of mogelijk op te lossen. 

Ook behulpzaam bij het versterken van het zelfbeeld, versterken van positieve gevoelens, werken met innerlijke delen bij innerlijke conflicten of het opruimen van zaken die niet meer dienen in je leven. 

Er wordt hypnose gebruikt om in een staat van ontspannen, kalme toestand te komen (trance) en met behulp van verbeelding en suggesties wordt er een veilige setting gecreëerd waarin veranderingen kunnen plaatsvinden. 

De inzet van hypnose heeft uitsluitend een therapeutisch doel.